Cà Phê Thủy Mộc – Mai 8h thả 120kg chép, suất 200k/ 5h, 300k/ 8h. (2021-11-11 20:22:54)

Hữu Ích+7
Hữu Ích+7

Mai 8h thả 120kg chép, suất 200k/ 5h, 300k/ 8h.
Ai câu hết suất ko có cá, cho câu đến khi nào có cá, ko tính giờ thêm.Mai 8h thả 120kg chép, suất 200k/ 5h, 300k/ 8h.
Ai câu hết suất ko có cá, cho câu đến khi nào có cá, ko tính giờ thêm.

2021-11-11 20:22:54

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart