Cà Phê Thủy Mộc – Hồ Lóc Thủy Thuỷ Mộc Cà Phê thông báo :

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hồ Lóc Thủy Thuỷ Mộc Cà Phê thông báo :
Ngày mai thứ 7 ngày 05/12 hồ cá lóc đánh xôi cả ngày ( 10 cần trở lên ) , xôi 1 tiếng 2 cục , 20 cần thì 30 phút 2 cục xôi , hồ mở cửa từ 6h sáng đến 21h đêm cứ đủ cần là xôi . Hồ chỉ cấm cá nục và nhái thôi nha ngoài ra cá chép , nòng nọc, dế nhủi cho chơi hết 😝
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart