Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO

Hữu Ích0
Hữu Ích0

HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO

Ngày Mai thứ 3(ngày 29) hồ đóng cửa nghỉ 1 ngày để kéo cá con và thay lại nước hồ.

Thứ 4 (ngày 30 )câu lại bình thường

Rất mong Anh em thông cảm và ủng hộ!Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart