Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO (2021-04-29 15:46:49)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


?HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO?

➡️ Ngày mai thứ 6:(30/4)

? 6h30 mở cửa đến 22h:00 ( 8h tính giờ, ai câu trước 8h ko tính tiền giờ)

? 8h30 : Về 105kg chép + 6 trắm + 1 heo chép + 2 chép lớn đeo khoen

? Từ mai hồ nuôi Heo? nhà hồ sẽ bỏ ra 400k + mỗi cần đóng thêm 10k tiền heo(cá nuôi heo mai về cân ký sẽ thông báo)

– Tiền Heo sẽ được cập nhật theo từng ngày

– Thả thêm 2 chép lớn đeo khoen(ai câu lên cá đeo khoen thưởng 100k,cá đc bắt )

– Cá heo,cá đeo khoen,cá trắm sẽ ko đc tính xôi.

? Suất câu: 210k/4h (10k đóng heo)
410k/10h (10k đóng heo)

? Cá thu lại: chép: 30k/1kg
Trắm: 40k/1kg

? Cá SỐC ae vui lòng thả lại Hồ

? Đủ 15 cần đánh xôi, trên 30 cần 2 xôi( xôi nhất+nhì)

Mong ae ủng hộ Thủy Mộc.


2021-04-29 15:46:49


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart