Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO

Hữu Ích0
Hữu Ích0


HỒ CHÉP THỦY MỘC THÔNG BÁO???

? Ngày mai Thứ 2 (25/01)

? 5h30 mở cửa đến 22h:00 ( 8h tính giờ, ai câu trước 8h ko tính tiền giờ)

? Suất câu: 200k/4h
400k/10h
? Ai câu ko lên cá giảm 25% tiền cần

? 8h15 thả 100kg chép xuống hồ ( Cá về thả trực tiếp từ bao xuống hồ)

? Hiện tại hồ còn 8 chép lớn đeo khoen & 4 chép vàng, mai 8h15p cá về sẽ bổ sung thêm 2 chép lớn đeo khoen & 3 chép vàng)

? Đủ 15 cần đánh xôi, 30 cần 2 xôi(nhất+nhì)

? Cá sốc có thể mang về tối đa 2 con. ( Ai mang cá sốc về sẽ ko thu lại cả rọng cá của người đó)

? Hồ có bán sẵn mồi câu( cám,bột thơm+trùng chỉ)

Cảm ơn anh em đã ủng hộ Thủy Mộc
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart