Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC Ngày mai thứ Chủ Nhật

Hữu Ích0
Hữu Ích0

💥💥💥 HỒ CHÉP THỦY MỘC Ngày mai thứ Chủ Nhật
💢💢💢 8h:30p thả 60kg ( 4 bao ) 💢💢💢 12h:00 Thả 3 bao 45kg 💥💥💥 Tổng 105 kg 💢💥💢💥 Giá vé câu ngày mai chủ nhật Xuất câu: 200k/4h ( Nếu ko nên cá câu thêm tới khi nên cá ko tính giờ thêm ) 💯💯💯 : Xuất ngày 400k ♥️♥️♥️ Đủ 15 cần đánh xôi Cảm ơn ae ủng hộ !!! ♥️
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart