Cà Phê Thủy Mộc – Hồ chép Thủy Mộc ngày mai Thứ 6 mở cửa lại bình thường.

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hồ chép Thủy Mộc ngày mai Thứ 6 mở cửa lại bình thường.
6h mở cửa -> 22h.
Câu từ 6h – 8h sáng ko tính tiền giờ.
SUẤT CÂU: 200k/4h. Câu Ngày: 400k/10h (không bao cơm)
8h30 thả 100kg
9h đánh xôi

(rất mong anh em ủng hộ)Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart