Cà Phê Thủy Mộc – Hồ chép Thủy Mộc ngày mai Thứ 4

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hồ chép Thủy Mộc ngày mai Thứ 4
6h mở cửa -> 22h.
Câu từ 6h – 9h sáng ko tính tiền giờ ( do thời tiết buổi sáng lạnh cá ăn chậm)

SUẤT CÂU: 200k/4h. Câu Ngày: 400k/12h (không bao cơm).
Câu từ 16h đến 22h tính tiền 1 suất.
Câu từ 18h đến 22h = 150k
Ai câu ko lên cá ko tính tiền giờ thêm.
9h30h thả 100kg chép
10h đánh xôi, trên 30 cần 2 xôi(nhất+nhì)
Cảm ơn anh em đã ủng hộ

Hôm nay 100% là đã có cá, nhiều người qua đò😀😁
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart