Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC Ngày mai thứ 3: 6h30 mở cửa đến 22h:00 ( 8h tính giờ, ai câ (2021-04-26 18:05:39)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

🔥HỒ CHÉP THỦY MỘC🔥 ➡️ Ngày mai thứ 3: 🕧 6h30 mở cửa đến 22h:00 ( 8h tính giờ, ai câu trước 8h ko tính tiền giờ) 👉 Suất câu: 200k/4h
400k/10h 🕘 8h:30 về 60kg chép ( thả hết xuống hồ) Mong ae ủng hộ Thủy Mộc.
2021-04-26 18:05:39


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart