Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC Ngày mai thứ 2

Hữu Ích0
Hữu Ích0

💥💥💥 HỒ CHÉP THỦY MỘC Ngày mai thứ 2
💢💢💢 8h:30p thả 75kg Chép ( 5 bao Hnay thả hơn trăm ký mà cá cũ nên nhiều cá mới chưa lên còn khoảng 50-60kg cá mới 2-3 ký về sang nay 💢💥💢💥 Giá vé câu ngày mai thứ 2 Xuất câu: 200k/5h Ko nên cá giảm 25% giá cần 💯💯💯 : Xuất ngày 400k ♥️♥️♥️ Đủ 15 cần đánh xôi Cảm ơn ae ủng hộ !!! ♥️
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart