Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC

Hữu Ích0
Hữu Ích0


🏵️🏵️🏵️ HỒ CHÉP THỦY MỘC🏵️🏵️🏵️

Ngày mai thứ 3

💢💢💢 8h:30p thả 75kg Chép ( 5 bao

💢💥💢💥 Giá vé câu ngày mai thứ 3

Xuất câu: 200k/4 tiếng ( tặng 2 tiếng hoặc giảm 25% xuất câu nếu ko nên cá )

💯💯💯 : Xuất ngày 400k 12 tiếng

♥️♥️♥️ Đủ 15 cần đánh xôi

Cá hnay nên tổng khoảng 150 kg cao nhất trong vòng 1 tháng nay .

Cảm ơn ae ủng hộ !!! ♥️

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart