Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC (2021-04-03 18:34:29)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


🔥HỒ CHÉP THỦY MỘC🔥

➡️ Ngày mai chủ nhật:

📣📣Ai câu không lên cá giảm 25% tiền cần

🕧 6h30 mở cửa đến 22h:00 ( 8h tính giờ, ai câu trước 8h ko tính tiền giờ)

👉 Suất câu: 200k/4h
400k/10h

🕘 9:00h về 105kg chép ( thả hết xuống hồ)

🐠Hồ có thả 1 cá hoả tiễn & 1 cá thác lác (để bắt cá con) ai câu đc vui lòng thả lại hồ

👉 Hồ có bán sẵn mồi câu( cám,bột thơm+trùng chỉ)

Mong ae ủng hộ Thủy Mộc.


2021-04-03 18:34:29


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart