Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC (2021-03-26 18:40:14)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


🔥HỒ CHÉP THỦY MỘC🔥

➡️ Ngày mai thứ 7:

📣📣Ai câu không lên cá giảm 25% tiền cần

🕧🕧 6h30 mở cửa đến 22h:00 ( 8h tính giờ, ai câu trước 8h ko tính tiền giờ)

👉 Suất câu: 200k/4h
400k/12h

🕘🕘 9:00h về 90kg chép ( thả xuống hồ 60kg)

👉👉👉16h:00 thả 30kg cho suất câu tối, câu đêm từ 6 cần đến 9 cần đánh xôi 50k. Trên 9 cần đánh xôi 100k ( nếu suất đêm ít cần cá sẽ ăn vào buổi sáng hôm sau)

🐠 Ai câu lên chép vàng thưởng 150k
🐬Ai câu lên cá đeo khoen thưởng 200k

🐠 Đủ 15 cần đánh xôi, 30 cần 2 xôi(nhất+nhì)

🐠 Cá sốc có thể mang về tối đa 2 con. ( Ai mang cá sốc về sẽ ko thu lại cả rọng cá của người đó) cá đeo khoen,cá nền trên 4kg và cá vàng sốc thả lại hồ.

🐠Hồ có thả 1 cá hoả tiễn & 1 cá thác lác (để bắt cá con) ai câu đc vui lòng thả lại hồ

👉 Hồ có bán sẵn mồi câu( cám,bột thơm+trùng chỉ)

Mong ae ủng hộ Thủy Mộc.
2021-03-26 18:40:14


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart