Cà Phê Thủy Mộc – HỒ CHÉP THỦY MỘC – 2021-03-23 17:50:10

Hữu Ích0
Hữu Ích0


📣📣HỒ CHÉP THỦY MỘC

🔥XẢ HỒ CHÉP🔥

Ngày mai thứ 4:

Mở cửa: 7h:00 đến 20h:00

Suất câu: 200k( từ khi xuống cần đến lúc lên cần)

👉 Do số lượng cá thả ,cá lên và số lượng cần có sự chênh lệnh (cá còn tồn lại hồ nhiều)

🐠 Ai câu lên chép vàng thưởng 150k
🐬Ai câu lên cá đeo khoen thưởng 200k

🐠 Đủ 15 cần đánh xôi, 30 cần 2 xôi(nhất+nhì)

🐠 Cá sốc có thể mang về tối đa 2 con. ( Ai mang cá sốc về sẽ ko thu lại cả rọng cá của người đó) cá đeo khoen,cá nền trên 4kg và cá vàng sốc thả lại hồ.

🐠Hồ có thả 1 cá hoả tiễn & 1 cá thác lác (để bắt cá con) ai câu đc vui lòng thả lại hồ

👉 Hồ có bán sẵn mồi câu( cám,bột thơm+trùng chỉ)

Mong ae ủng hộ Thủy Mộc.


2021-03-23 17:50:10


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart