Cà Phê Thủy Mộc – Hồ chép mai thứ 6: (2021-11-18 14:04:08)

Hữu Ích+33
Hữu Ích+33

Hồ chép mai thứ 6:
8h thả 100 ký, đủ 15 cần có xôi. Rất mong anh em quan tâm. Cảm ơn 😍😍. Cá mấy bữa nay hơi chậm, phục vụ chưa đc chỉnh chu mong ae thông cảm!Hồ chép mai thứ 6:
8h thả 100 ký, đủ 15 cần có xôi. Rất mong anh em quan tâm. Cảm ơn 😍😍. Cá mấy bữa nay hơi chậm, phục vụ chưa đc chỉnh chu mong ae thông cảm!

2021-11-18 14:04:08

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart