Cà Phê Thủy Mộc – Hồ cá lóc ngày mai thứ 7 suất câu cố định 200k 5 tiếng (8h thả cá) Hồ cá phi (2021-04-02 17:18:33)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

📣 Hồ cá lóc ngày mai thứ 7 suất câu cố định 200k 5 tiếng (8h thả cá) 🧨 Hồ cá phi đã châm thêm phi lớn size 1,3kg trở lên , suất câu 150k 4 tiếng . 🧨 Hồ cá rô 150k 4 tiếng 8h thả cá . Cá lóc đói thả ra là ăn nha ae. 🇻🇳 Chủ nhật tất cả các hồ đều 200k 8 tiếng nha ae .


2021-04-02 17:18:33


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart