Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Em có đàn cá tầm đà lạt 6-9 ký. Cần bán gấp. (2022-02-28 03:40:17)

Hữu Ích+47
Hữu Ích+47

Em có đàn cá tầm đà lạt 6-9 ký. Cần bán gấp.
Giá chổ rẻ nhất đang bán là 250k/ kg. ( loại side lớn)

Em bán 185k/ kg . Cá sống khoẻ, có video bắt và cân cá. Giao cá sống tới nhà hoặc hổ trợ làm theo yêu cầu.

Anh chị cần gọi em : 036 36 45678.


2022-02-28 03:40:17

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart