Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Em bị ngộp hơn chục con cá trắm cỏ. (2021-07-18 15:26:33)

Hữu Ích+39
Hữu Ích+39


Em bị ngộp hơn chục con cá trắm cỏ.
4-5 kg/ con.
Vừa bán vừa tặng , ai ăn giúp em với.

Còn những ai đặt cá , cam kết ko bao giờ giao cá ngộp nhé.


2021-07-18 15:26:33

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart