Cà Phê Thủy Mộc – Dịch đang phức tạp, nên bà con cứ việc ở nhà. (2021-09-16 06:20:55)

Hữu Ích+6
Hữu Ích+6

Dịch đang phức tạp, nên bà con cứ việc ở nhà.
Làm cá và giao cá cứ để em lo.
Cá TRẮM CỎ chỉ 70k/ kg + cộng thêm công làm 15k/ con thì vẫn còn rất rẻ, cá làm sẵn chỉ tương đương 73k/ kg thôi.
cam kết cá trước khi làm đảm bảo sống 100% ( có quay video cá sống trước khi làm)
Đt : 09 61 61 1234 – 036 36 45678
2021-09-16 06:20:55

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart