Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Đã xong rồi nha ae , kéo cá cũ qua đc khoảng 700kg , hôm nay sẽ về thêm 500kg c (2021-04-16 07:26:48)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Đã xong rồi nha ae , kéo cá cũ qua đc khoảng 700kg , hôm nay sẽ về thêm 500kg cá mới size 700g trở lên . Dưỡng cá đến chủ nhật cho ae chơi nha. ? Chủ nhật 18.04 sẽ khui hồ phi. giá cần ngày chủ nhật suất 200k 4 tiếng có xôi nha ae.? Còn hồ rô, lóc thứ 7 câu lại.


2021-04-16 07:26:48


Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart