Cà Phê Thủy Mộc – Có mấy con lăng ( 1-2 ký con) bên vận chuyển ko biết bỏ đá vào thùng vận chuyển. (2021-12-08 19:08:14)

Hữu Ích+26
Hữu Ích+26


Có mấy con lăng ( 1-2 ký con) bên vận chuyển ko biết bỏ đá vào thùng vận chuyển. Nên bị ngộp. Cá ngon.
Giá chỉ 65k/ kg ( bán lỗ vớt dc đồng nào hay đồng đó cho bên cấp cá)
Cá ở chợ họ toàn bán vậy > 100k/ kg. Nhưng bên em chỉ bán cá sống, này bán dùm.
con cá lăng ngon tầm 100k/ con. Nướng, nấu lẫu, măng chua gì đêu ngon.
Có tại vựa quốc lộ 13, và vựa phạm văn đồng.


2021-12-08 19:08:14

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart