Cà Phê Thủy Mộc – Cho cá uống nước để bán cho nặng ký. (2021-07-26 15:33:48)

Hữu Ích+49
Hữu Ích+49


Cho cá uống nước để bán cho nặng ký.
Ai bình dương cần cá chép gọi em nha.

Giá bình ổn nhất cho bà con mua dịch, ko mua ở đâu rẻ hơn dc.

Chép dưới 3 ký / con giá 47
Chép từ 3 ký / con giá 50

Công Cá : 036 36 45678


2021-07-26 15:33:48

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart