Cà Phê Thủy Mộc – Chép giòn 2,5-4 kg/ con. (2021-12-04 18:43:14)

Hữu Ích+30
Hữu Ích+30


Chép giòn 2,5-4 kg/ con.
Ko giòn ko lấy tiền cá 😁😁😁
Gọi em nha 036 36 45678 phi lê hoặc giao cá sống.


2021-12-04 18:43:14

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart