Cà Phê Thủy Mộc – Chép giòn 1,8 – 2,4 kg/ con (2021-10-09 11:32:47)

Hữu Ích+6
Hữu Ích+6


Chép giòn 1,8 – 2,4 kg/ con
Giá 120k/ kg ( rẻ nhất thị trường)
Về ăn ko giòn bên em trả lại 100% tiền cá


2021-10-09 11:32:47

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart