Cà Phê Thủy Mộc – Câu 1 suất ko có cá, để anh em câu đến khi nào có cá thì thôi, ko tính thêm giờ. (2021-11-05 19:49:32)

Hữu Ích+46
Hữu Ích+46

Câu 1 suất ko có cá, để anh em câu đến khi nào có cá thì thôi, ko tính thêm giờ.
Anh em ủng hộ em nha.
Hồ chép : 6h – 19h
Các hồ khác : 6h – 21h
Hồ câu thuỷ mộc : vĩnh phú 14, bình dương.
( ngoài ra hồ còn có các hồ cá rô đầu vuông, hồ chim tra, và hồ chuyên trê)2021-11-05 19:49:32

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart