Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Cá về chủ nhật ( ngày mai) : (2021-07-17 20:47:34)

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45


Cá về chủ nhật ( ngày mai) :

– 1,2 tấn chép ( 2-3 kg )
– 1,5 tấn trắm cỏ( 4-5 kg/ con)

Giá tăng 2k/ kg do nhà bè tăng giá :
– chép 47k/ kg
– trắm cỏ 67k/ kg

Anh chị em ăn cá gọi em 036 36 45678 ( Công Cá ) Ship grap mọi nơi.


2021-07-17 20:47:34

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart