Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Cà Phê Thủy Mộc – Cá trắm cỏ hấp xì dầu, ko ngon ko lấy tiền cá . (2021-07-21 19:34:00)

Hữu Ích+36
Hữu Ích+36

Cá trắm cỏ hấp xì dầu, ko ngon ko lấy tiền cá 😀😀😀.
Mai em vẫn nhận ship cá khắp sg – bình dương nha.
Chép : 47k/ kg , trắm cỏ 67k/ kg
Đt : 036 36 45678 Công Cá.


2021-07-21 19:34:00

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart