Cà Phê Thủy Mộc – 5 rổ 120 ký chuẩn ( 1 rổ ko quay được) (2021-11-12 10:09:05)

Hữu Ích+19
Hữu Ích+19

5 rổ 120 ký chuẩn ( 1 rổ ko quay được)
Cá toàn side lớn.
Anh em rảnh vô câu nha, hồ mới dc 10 cây 🤣🤣.

2021-11-12 10:09:05

Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart