Cà Phê Thủy Mộc – Cá lóc đi anh em.


Cá lóc đi anh em.
Sáng giờ ai cũng cả giỏ cá rồi.
Lịch thả cá hằng ngày :
– 8h sáng : 50 kg
– 2h chiều : 50 kg.
Cà Phê Thủy Mộc

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password