Hồ chép 29 – Hôm nay chép vẫn lên rất mạnh và đều khắp hồ. (2021-03-29 18:30:48)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hôm nay chép vẫn lên rất mạnh và đều khắp hồ.
Ngày mai thứ 3 30/3 hồ tiếp tục bồi 4 bao chép, mong ae tiếp tục đến ủng hộ nhà hồ nhé!


Hồ chép 29 Gò Vấp

Vui lòng để lại đánh giá

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart