Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (Nối tiếp 120kg cá lóc ngày thứ 7 và việc thả cá hàng ngày. )

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Kính gửi. (Nối tiếp 120kg cá lóc ngày thứ 7 và việc thả cá hàng ngày. )

SÁNG CHỦ NHẬT. Hồ Voi Con thả tiếp 100kg cá chép zin cứng nhé. (Ngày 10/1/2021)
” Chúc Quý Cần Thủ Luôn Vui”

Chú ý: “Tối chủ nhật sau 21h, Voi Con Thả dèo Chép bể nhiều nhiều. Dành chiến ngày thứ 2 nhé.

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart