Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2021-05-05 19:31:32)

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45

Kính gửi.
Thả tiếp 100kg cá Chép Zin. Thứ 5. (6/5)
(Cảm Thông: hiện tại tình hình kinh doanh khó khăn. Nên voi con tạm thời không thả cá 2 ngày thứ 4 và thứ 6).
Hồ câu cá voi con.


2021-05-05 19:31:32

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Vui lòng để lại đánh giá

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart