Hồ Câu Voi Con – 7h thả 60kg cá Lóc. Lần 1. Lần 2: thả 40kg lúc 11h. Thứ 3. Ngày 19/1/2021.


7h thả 60kg cá Lóc. Lần 1.
Lần 2: thả 40kg lúc 11h.
Thứ 3. Ngày 19/1/2021. Tổng thả hơn 100kg là cái chắc.
Ủng hộ mạnh tay nha.
Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart