Hồ Câu Út Nguyên 15/9 hồ em mở cửa lại. Anh em ghé cho cá ăn giúp hồ nha…cá em đói lắm rồi…. (2021-09-09 10:37:35)

Hữu Ích+44
Hữu Ích+44

15/9 hồ em mở cửa lại. Anh em ghé cho cá ăn giúp hồ nha…cá em đói lắm rồi….
Ổi hồ trồng ….😋😋😋😋


Hồ Câu Út Nguyên, Bình Tân

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. 15 này lên cho cá ăn , sẵn đem theo muối ớt luôn ! 🤤🤤🤤

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart