Hồ Câu Trí Tín – Tình hình sáng nay tại hồ câu Lê Thị Riêng. – 2021-06-18 08:10:37

Hữu Ích+49
Hữu Ích+49


Tình hình sáng nay tại hồ câu Lê Thị Riêng.
Công tác bảo trì hồ và chăm sóc đàn cá diễn ra đều đặn mỗi ngày.


2021-06-18 08:10:37

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Mỗi ngày cho cá ăn hết 50kg cám. Khổ chủ.

  2. Đang nghiền quá mà o được câu A Tín ơi

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart