Hồ Câu Trí Tín – Phải kít cho các em của tôi ăn mạnh bằng phương pháp nhập thêm cá mới về, nhưng – 2021-03-12 15:50:58

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Phải kít cho các em của tôi ăn mạnh bằng phương pháp nhập thêm cá mới về, nhưng nhập phải chọn lựa sao cho vừa đẹp lại vừa sang nha các bạn…cá tầm từ 3kg trở lên.
Hôm nay 12/3/2021 hồ bồi thêm cá mè phục vụ đam mê, tình yêu của tôi.2021-03-12 15:50:58


Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Nói hay lắm anh Tính ơi

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart