Hồ Câu Trí Tín – Cuối cùng em cũng thành công như mong đợi. Nhưng vẫn còn thiếu vài lạng may mắn. – 2021-03-19 15:39:17

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Cuối cùng em cũng thành công như mong đợi. Nhưng vẫn còn thiếu vài lạng may mắn…để nhận cúp Ngự Lâm Quân, điểm qua thành tích theo ghi nhận của nhà hồ thì em đã từng câu được những con cá mè từ 6,8kg; 8,7kg và hôm nay 7,075kg.
Chúc mừng em câu được cá mè hồ câu Lê Thị Riêng với cục mồi khoai truyền thống.
Hôm nay cá mè mới thả đã ăn lai rai nha các bạn, ngày mai nghĩ dưởng, chủ nhật mình vui mini game.2021-03-19 15:39:17


Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

3 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Cảm ơn chú ly cafe sáng nay nha ! Pen 2 cái mà đóng sảy lun bùn hiu

  2. Hải ơi bắt ít ít nhé dưỡng sức về nhậu vịt quay kk

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart