Hồ Câu Trí Tín – Cá củ lên hôm qua ngày 04/5 được 2 con hàng 8kg và hôm nay lên 1 con hàng 10kg. – 2021-05-05 18:49:37

Hữu Ích+11
Hữu Ích+11

Cá củ lên hôm qua ngày 04/5 được 2 con hàng 8kg và hôm nay lên 1 con hàng 10kg. Cá mè cũng lên 1 Hugo.
Chúc mừng Ido của hồ.


2021-05-05 18:49:37

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Vui lòng để lại đánh giá

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart