Hồ Câu Trí Tín – Báo cáo hoạt động của hồ ngày 04/7/2021. – 2021-07-04 08:41:57

Hữu Ích+28
Hữu Ích+28

Báo cáo hoạt động của hồ ngày 04/7/2021.
Vệ sinh hồ và cho cá ăn.
Cám ơn anh em cần thủ đã theo dõi hồ câu Lê Thị Riêng.


2021-07-04 08:41:57

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Người còn đói nhăn răng – mấy con cá này có phước thật . Con ủng hộ ngay và liền 15kí khoai để hỗ trợ công tác duy trì các em nó 👍

  2. Buồn quá không biết bao giờ gập lại cây da

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart