Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Đi đâu mà vội mà vàng

Đi đâu mà vội mà vàng
Sao không ghé lại Ngọc Tâm mà bào đi anh

Hôm nay ngọc tâm châm 700kg cá tra size 3-6kg anh em tranh thủ vô bào lại nha.

Nay lên 3 em hàng lớn
11.5kg
8.6kg
9.3kg
Anh em tranh thủ qua câu cá mới nha.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password