Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – Đi đâu mà vội mà vàng

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Đi đâu mà vội mà vàng
Sao không ghé lại Ngọc Tâm mà bào đi anh

Hôm nay ngọc tâm châm 700kg cá tra size 3-6kg anh em tranh thủ vô bào lại nha.

Nay lên 3 em hàng lớn
11.5kg
8.6kg
9.3kg
Anh em tranh thủ qua câu cá mới nha.


Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart