Hồ Câu Ngọc Tâm Bình Chánh – CÁ LÊN MẠNH LẮM LUÔN – 2021-03-20 17:18:12

Hữu Ích0
Hữu Ích0

2021-03-20 17:18:12

CÁ LÊN MẠNH LẮM LUÔN
ĂN CÁM MẠNH NHA AE
Có 10 cây cần thôi mà hồ vẫn đầy đủ
– XÔI TIẾNG 50K
– NHẤT NGÀY 1 THÙNG BIA (bao nhiêu cây cũng có bia)
NGÀY NÀO CŨNG CÓ BIA NHA AE.
GHÉ BÀO THÔIIII
Hồ Câu Cá Giải Trí Ngọc Tâm Bình Chánh

4 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Tài Nguyễn ai đồ

  2. Hồ ơ đâu ban ơi cho minh sin địa chỉ nhé

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart