Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo:


Thông báo:

-Hồ Lý Ngư đã sẵn sàng hoạt động trở lại vào ngày 19/12 (căng vèo dưỡng cá, châm thêm 680 kg chép đen,..)
-Hồ cũng đã test 30 phút, tuy chỉ lên vài chép do Phi 0.5kg và trôi điên 2, 3kg vào phá quá nhiều. 😅
-Heo mai lại tiếp tục được thả với trọng lượng 570k.

😍😍Cám ơn các cần thủ đã ủng hộ Hồ trong thời gian qua, mong mai sẽ là một ngày bão cá😍😍


Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart