Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 20/12:

Thông báo Lý Ngư 20/12:

– Trời mát hôm nay bão cá: anh Đặng 15kg lên heo và 2 xôi, nhiều khách đạt trên 20kg..
– Hồ có vẻ chuộng ăn heo sữa, mai heo quay lại 500k.
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password