Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 18/1:


Thông báo Lý Ngư 18/1:

– Hôm nay đầu tuần, hơn chục cần, heo cắp nách (1.5kg) 2 con sót lại đã bị bắt ngay từ sáng, khiến 8,9 heo sau không có giải :). Heo nái 2 tr vẫn còn, heo nuôi tăng nhẹ 1.010.000 đồng.

– Hồ tiếp tục bão cá chép, với các cần thủ sau: anh Cường 21kg chép 5kg phi, anh Minh 13kg chép phi, anh Mỹ 10kg chép phi, anh Thái 9kg chép, chú Hiển 8kg chép phi……

😍😍😍 Game thi đấu 20/1😍😍😍:
– Hôm nay mới chốt 20 cần thủ tham gia, trong đó đại diệncho các bậc tiền bối là chú Hiển, Anh Cường, Anh Đức, anh Dũng… Đại diện thế hệ trẻ là Anh Kim, Anh Đại, anh Thiên, Anh Dũng, Anh Mỹ…
– Chiều mai Hồ sẽ chốt lại số cần và công bố giải cụ thể
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart