Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 16/3: – 2021-03-16 22:46:58

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-16 22:46:58
Thông báo Lý Ngư 16/3:

Sau nhiều lần châm cá liên tục, lượng cá trong hồ đang tồn đọng rất lớn, mồi cần thủ k đủ nên gần đây hiện tượng cá đói, ăn rất nhiệt. Hôm nay các cần thủ xuất sắc gồm:

Bùi Tấn Đại 28kg chép, 1 xôi qua đò mang thùng bia về
Anh Đức 24kg chép qua đò mang thùng coca về
Chú Hiển 9kg chép phi
Anh Cang 9kg chép phi
Anh Hoang 7kg chép phi
Anh Hùng 7kg chép phi.
….
Heo nay lên nhẹ 630k.

😍😍Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ……😍😍😍
Hồ Câu Lý Ngư

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Lại chờ ít bữa cá chậm ăn dần gòi vào giải ghiền 🤣🤣🤣

  2. Danh Nguyen Minh Hoàng dc lên thớt

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart