Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 14/3: – 2021-03-14 23:53:26

Hữu Ích0
Hữu Ích0


2021-03-14 23:53:26
Thông báo Lý Ngư 14/3:

Hôm nay cá ăn đều hồ, các cần thủ xuất sắc chủ yếu là các bậc tiền bối:

– Chú Hiển 16kg chép phi, 1 xôi,
– Anh Cường 16kg chép phi, 1 xôi
– Anh Mỹ 9kg chép phi
– Anh Thắng, anh Tài, Anh Tươi 6kg chép, phi,
– Anh Hùng, anh Nghĩa, anh Minh 5kg chép, phi

Heo nuôi hôm nay lên 1.680k.

Từ 15/3 để đối phó với cá nhỏ hồ sẽ có chính sách như sau: cần thủ câu suất bình thường cá nhỏ thu 30k/kg. Riêng các cần thủ giúp hồ chuyên xử lý cá nhỏ (vui lòng đăng kí khi xuống cần) hồ sẽ không tính vé câu và sẽ thu lại 10k/kg cá nhỏ, cá lớn thả lại hồ……

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart