Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 14/1:


Thông báo Lý Ngư 14/1:

– Cá hôm nay tiếp tục ăn nhiệt, trên 15 chép có trọng lượng 1.5kg bị bắt, các cần thủ xuất sắc gồm: Bùi Tấn Đại 17kg chép, Anh Tuấn 15kg chép phi, Tùng Liêu 12kg chép/suất, (trong đó 4 chép đầu lên trong vòng 30 phút), anh Cường 12kg chép, Lương Hoàng Long 10kg chép 2 xôi, anh Trung 8kg chép , Anh Mỹ 8kg chép….

– Heo 2 hôm nay lên 1.980.000 đồng. Hôm nay cần thủ Thắng Nguyễn được dịp tiếp xúc 3 heo, heo 1 mất thẻo, heo 2 gãy cần, chúc cần thủ may mắn lần sau

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Reset Password
Shopping cart