Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 11/1:

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Thông báo Lý Ngư 11/1:

– Hôm nay hồ châm 60kg chép đen sau dưỡng, cá bắt đầu nhiệt: anh Cường 14kg chép, anh Hoàng 13kg chép, anh Dũng 10kg chép 4kg phi, anh Thắng 8kg chép 8kg phi, anh Tân 9kg chép phi, Chú Hiển, anh Dũng 8kg chép phi…

– Heo chép 1 tiếp tục trong chuồng, heo chép 2 hôm nay lên 1.480.000 đồng

Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart