Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Lý Ngư 10/1:

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thông báo Lý Ngư 10/1:

– Hôm nay cá lên chậm, có lẽ phần nào do Dũng Trần không cung cấp trứng kiến, hi vọng sáng mai 11/1 Hồ châm thêm 60kg chép sẽ giúp cá ăn nhiệt hơn: Anh Tâm 11kg chép phi, anh Hùng 10.5kg chép phi, anh Thái 9kg chép phi, Nguyễn Minh Toan 7kg chép phi…

– Heo 1 vẫn 2 tr đang trong chuồng, heo 2 đã tăng nhanh 1.310.000 đồng.
Hồ Câu Lý Ngư

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart