Hồ Câu Lý Ngư – Thông báo Hồ Lý Ngư tiếp tục tạm ngưng hoạt động để chung tay phòng chống dịch C (2021-06-20 20:19:37)

Hữu Ích+31
Hữu Ích+31


2021-06-20 20:19:37

Thông báo Hồ Lý Ngư tiếp tục tạm ngưng hoạt động để chung tay phòng chống dịch Covid 19. Khi hoạt động trở lại hồ sẽ thông báo sau, mong các cần thủ ủng hộ 😍😍

Hồ Câu Lý Ngư

2 Comments
Show all Most Helpful Highest Rating Lowest Rating Gửi nhận xét của bạn
  1. Ủa sau mỗi lần bắt đầu tối đi ngang thấy ánh đèn xanh tím chiếu chiếu z cà 🤣🤣…

  2. Chuỗi ngày dưỡng da của các cần thủ chính thức bắt đầu. Qua tháng gặp lại ai cũng trắng trẻo đẹp trai há 😆

Leave a reply

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart